Zobcová flétna a traverso (začátečníci) – Michaela Koudelková

Hlavním cílem a náplní hodin ve flétnové třídě bude práce nad repertoárem 17. a 18. století. Důraz bude kladen na rozšíření znalostí v oblasti stylovosti a prohloubení a osvojení dovedností v oblasti dechové, artikulační a prstové techniky.

V rámci výuky se budeme zabývat jak sólovým repertoárem, flétnovým konsortem, tak komorními skladbami s jinými nástroji.

Prosím, aby každý frekventant se sebou přivezl kompletní notové materiály včetně partitury a partů všech hlasů.

Bylo by vhodné, aby frekventant napsal do poznámky v přihlášce, jakými nástroji disponuje a na jakém repertoáru by rád během kurzů pracoval.

Výuka bude probíhat v ladění 415 Hz, sólové skladby mohou být popřípadě hrány na 440 Hz.