Ročník 2021

6. – 15. srpna | zámek Holešov

Motto 2021: Den posledního soudu v hudbě

Johann Sebastian Bach v memorandu ohledně církevní hudby, zaslaném roku 1730 městské radě v Lipsku, charakterizuje hudební žánry v Německu a jejich zdroje  z Itálie, Francie, Anglie a Polska. Vystihuje tak kosmopolitní charakter německé hudby první poloviny 18. st., jenž dostal označení „vermischter geschmack“, smíšený vkus. Vedle Bacha a Händela tento ideál smíšeného vkusu naplňuje především Georg Phillip Telemann (1681-1767). Jeho dílo čítá přes 3000 skladeb a zasahuje tak do všech žánrů instrumentální i vokální hudby.

Jeho dílo vokálně-instrumentální však neoprávněně stojí ve stínu zmíněného Bacha či Händela.

12 ročníků chrámových kantát, 46 pašijí, 35 oratorií, 15 mší a 50 oper mluví za vše. Druhým Telemannovým dílem, kterým se budeme zabývat na LŠBH po Danielovi v jámě lvové, bude skladatelovo poslední oratorium z roku 1762, DER TAG DES GERICHTS – Den posledního soudu.

Bohatá instrumentace orchestru a 12 rolí – alegorických postav – vystupujících v oratoriu nám umožní zapojení všech složek školy: instrumentálních i vokálních tříd, orchestru, sboru i sólistů.


Der Tag des Gerichts

Jedná se o Singgedicht na téma „posledních věcí člověka,“ jak je zná křesťanská věrouka dodnes (smrt, poslední soud, peklo a nebe). Text napsal básník, filozof a teolog Christian Wilhelm Alers, který byl Telemannovým žákem. Oratorium má 4 části, čtyři  „Betrachtungen“, doslovně tedy „pozorování“ nebo „rozjímání“.

 V prvním rozjímání Bůh přichází se svými svatými, aby soudil svět. To zesměšňuje Bezvěrec (Unglaube). Odporuje mu však Rozumnost (Vernunft), která zdůrazňuje skutečnost Posledního soudu, který je pak potvrzen Náboženstvím (Religion) i citací učených filosofů. Ani Výsměch (Spötter) si s lidmi nevěděl rady. Sbor Věřících (Gläubigen) očekává v nadcházejícím Božím soudu spásu pro dobré lidi a spravedlnost pro lidi zlé.

Druhé rozjímání začíná sborem, který oznamuje příchod Ježíše – pod jeho spravedlivým hněvem se hroutí světy za hřmění hromu, šlehání blesků i příchodu povodně. Víra (Glaube) oslavuje, že věřící z těchto hrozných podmínek, kdy zuří všechny živly, povstávají a vstupují mezi anděly do nebe.

Třetí rozjímání je popisem Ježíšova soudu. Oddanost (Andacht) spatřuje Božího anděla pomsty Posledního soudu. Svět je rozdělen na spravedlivé po pravici a na zavržené po levici. Oddanost (Andacht) pak vidí zlatý Trůn Syna člověka, jenž bude žehnat i trestat. Bezvěrec dostane strach z Ježíšova rozsudku a sbor Neřestí (Chor der Laster) starozákonně žádá hory, aby je pokryly, a moře, aby je zaplavilo.

Čtvrté rozjímání je poděkováním nebešťanů za spásu spravedlivých a jejich život s Ježíšem v nebi za zpěvu tří spasených duší, Sbory Blažených a vyznání Jana Evangelisty. Všichni provolávají „Bohu sláva!“Komorní a kantátové koncerty 2021:

 • pátek 6. 8., 19:30 – slavnostní zahájení, Zámek Holešov
 • neděle 8. 8., 20:00 – Koncert lektorů, Zámek Holešov
 • pondělí 9. 8., 20:00 – Interní soutěž o výstup s orchestrem a recitál
 • úterý 10. 8., 20:00 – 1. Studentský koncert – Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov
 • středa 11. 8. , 20:00 – 2. Studentský koncert – Zámecká noc, Zámek Holešov
 • pátek 13. 8. , 19:30 – Závěrečný koncert,  Zámek Holešov
 • sobota 14. 8. , 18:00  – Závěrečný koncert,  kostel sv. Petra a Pavla, Kelč
 • neděle 15. 8. , 15:00 – Závěrečný koncert, kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc

Předprodej vstupenek:

KONCERTY HOLEŠOV:

od 3. 8. na Městském informačním centru – nám. Dr. E. Beneše 17, Holešov, Telefon: 573 395 344

KONCERT V KELČI:

od 4. 8. na www.smsticket.cz

KONCERT V OLOMOUCI:

na stránkách Olomouckých barokních slavností

Prodej také na místě hodinu před každým koncertem.


Program závěrečných koncertů:

Výkony vítězů interpretační soutěže 2021

G. P. Telemann: Der Tag des Gerichts (TWV 6:8)

ACT I

 1. Chor der Gläubigen: ‚Der Herr kommt‘
 2. Recitativo: ‚Ruft immerhin des Pöbels Wut zu zähmen‘
 3. Aria: ‚Fürchtet nur‘
 4. Recitativo: ‚Wer ist, der kühn sein Joch zerreißt?‘
 5. Aria: ‚Jetzt weiß ich’s‘
 6. Recitativo: ‚Genug der Schande bloßgestellt!‘
 7. Aria: ‚Des Sturmes Donnerstimmen schallen, seht!‘
 8. Recitativo: ‚Ganz recht, das Endliche vergeht‘
 9. Chor der Gläubigen: ‚Dann jauchzet der Gerechten Samme‘

ACT II

 1. Chor: ‚Es rauscht‘
 2. Accomp: ‚Da sind sie, der Verwüstung Zeichen!‘
 3. Aria: ‚Da kreuzen verzehrende Blitze‘
 4. Recitativo: ‚Gewaltig Element!‘
 5. Arioso: ‚Ich aber schwinge mich empor‘

ACT III

 1. Accomp: ‚Ich sehe, Gott!‘
 2. Arioso: ‚So spricht der Herr, der mich gesandt‘
 3. Recitativo: ‚Nun dränget sich der Kreis der ganzen‘
 4. Jesus zu den Gläbigen: ‚Seid mir gesegnet‘
 5. Chor der Gläubigen: ‚Du Ehren König Jesu Christ‘
 6. Recitativo: ‚Da sitzet Er‘
 7. Chor der Laster: ‚Ach Hülfe!‘
 8. Recitativo: ‚Wir flehn umsonst‘
 9. Aria: ‚Hinweg von meinem Angesichte!‘

ACT IV

 1. Chor der Engel und Auserwählten: ‚Schallt, ihr hohen Jubellieder!‘
 2. Arioso: ‚Ein ew’ger Palm umschlingt mein Haar‘
 3. Chor der Vorigen: ‚Heilig ist unser Gott!‘
 4. Arioso: ‚Heil! Wenn um des Erwürgten willen mein Blut‘
 5. Chor der Seligen: ‚Heilig ist unser Gott!‘
 6. Aria: ‚Ich bin er wacht nach Gottes Bilde in Weisheit und Gerechtigkeit‘
 7. Chor der Seligen: ‚Lobt ihn ihr Seraphinen chöre!‘
 8. Recitativo: ‚Es ist geschehen!‘
 9. Der Chöre der Himmlischen: ‚Die Rechte des Herrn ist erhöhet!‘

 

Elektronická přihláška Vyplnit