Ročník 2018

10. – 19. srpna | zámek Holešov

Motto 2018:

Síla hudby Orfea 18. století aneb Od concerta grossa k oratoriu

Oratorium „Alexandrova slavnost aneb Síla hudby“ poprvé zaznělo 19. února roku 1736. Bylo prvním Händelovým oratoriem na anglický text. Vzniklo na slova „Cecilské ódy“ anglického básníka Johna Drydena.

Händel se v mládí vydal z rodného Halle do Hamburku, kde uspěl v nejvýraznějším operním divadle, jaké tehdy existovalo na sever od Alp. Později odešel do Itálie, kde svůj úspěch zopakoval. Největší obliby a věhlasu, ale zároveň i zatracení a posměchu si užil v Londýně – kosmopolitním velkoměstě vrcholného baroka. Právě kosmopolitnost je možno uvést jako výrazný rys Händelovy osobnosti a jeho díla.

Nejenom v tom, jak dokázal vstřebat domácí hudební tradici, nejdříve v Itálii a později i v Anglii, ale také v samotném způsobu komponování, kdy využíval při vzniku nových skladeb velice často skladby starší, svoje i cizí.

Alexanderova slavnost je ódou ke dni sv. Cecílie, patronky hudebníků z roku 1736. Premiéra zazněla v divadle Covent Garden Theater v Londýně 19. února.

Základem díla jsou Händelovy starší práce: koncert B dur, concerto grosso C dur a varhanní koncert g moll.

Kantáta líčí příběh Alexandra Velikého a jeho milenky Thaïs žijící v zajetí v perském městě Persepolis. Během slavnosti hudebník Timoteus zpívá a hraje jeho lyru. To v Alexandrovi vyvolává bouřlivé emoce, až je hudbou zcela zasažen a přemožen.

Těšíme se, že se společně Händelovou hudbou necháme unést i my.

Harmonogram kurzů


Komorní a kantátové koncerty 2018:

  • pátek 10. 8. 2018, 19:30 – slavnostní zahájení, Zámek Holešov
  • sobota 11. 8. 2018, 20:00 – Koncert lektorů, Zámek Holešov
  • pondělí 13. 8. 2018, 20:00 – Interní soutěž o výstup s orchestrem a recitál
  • úterý 14. 8. 2018, 20:00 – 1. Studentský koncert – Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov
  • středa 15. 8. 2018, 20:00 – 2. Studentský koncert – Zámecká noc, Zámek Holešov
  • pátek 17. 8. 2018, 19:30 – Závěrečný koncert,  Zámek Holešov
  • sobota 18. 8. 2018, 19:00  – Závěrečný koncert,  Bazilika na sv. Hostýně
  • neděle 19. 8. 20178, 15:00 – Závěrečný koncert,  Kostel sv. Petra a Pavla Kelč

Předprodej vstupenek:

KONCERTY HOLEŠOV:

od 1. 8. na Městském informačním centru – nám. Dr. E. Beneše 17, Holešov, Telefon: 573 395 344

KONCERT NA SV. HOSTÝNĚ:

Městské informační centrum – Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Telefon: 573 501 901

KONCERT V KELČI:

online: SMSticket

Prodej také na místě hodinu před každým koncertem.


Program závěrečných koncertů:

  • výkony vítězů interpretační soutěže

G. F. Händel:  Alexander’s Feast (HWV 75)

Elektronická přihláška Vyplnit