Karel Mňuk

Lektor vede třídu
Barokní trubka

narodil se v roce 1971 v Chrudimi, kde se v Lidové škole umění začal věnovat hře na trubku.V letech 1986 – 1992 studoval na Pardubické Konzervatoři ve třídě prof. Zdeňka Pokorného.Poté v letech 1992 – 1996 pokračoval ve studiu na Pražské Akademii múzických umění ve třídě prof. Vladimíra Rejlka a prof. Václava Junka.Zde se začal též zajímat o historicky poučenou interpretaci staré hudby – hru na clarinu,kterou v letech 2003 – 2005 studoval na Hochschule fur Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ v Lipsku u prof. Ute Hartwich.

Od roku 1994 působil v Pražské komorní filharmonii,poté od roku 1995 ve státní opeře Praha,kde od roku 1997 zastával post prvního trumpetisty.V letech 2001- 2009 byl prvním trumpetistou  Pardubické komorní filharmonie.

Trvale spolupracuje s mnoha českými , např. Musica Florea , Collegium 1704 , Ensemble Inegal a zahraničními orchestry např. – Lautten Compagney Berlin , Baltazar-Neumann-Chor und Ensemble, Anima Eterna , Concerto Koln , Akademie fur Alte Music Berlin , Barockorchester Wroclaw, Dresdner Barockorchester , atd..

Od roku 1998 se věnuje pedagogické činnosti obor trubka na Pardubické Konzervatoři.