Barokní trubka

Hlavním tématem práce ve třídě bude repertoár německého, anglického a českého vrcholného baroka:

– Barokní party kantát Johanna Sebastiana Bacha

– nácvik díla G. Ph. Telemanna: Der Tag des Gerichts, které bude provedeno na závěrečných koncertech LŠBH

– sólové sonáty Pavla Josefa Vejvanovského a Heinricha Ignaze Franze Bibera

V případě zájmu účastníků je lektor připraven pracovat na dalších tématech a repertoárových okruzích, jako např.

– technika hry na barokní trubku

– Girolamo Fantini : Modo per imparare a sonare di tromba ( 1638 )

– Cesare Bendinelli : Tutta l´arte della Trombetta ( 1614 )

– komorní ansámbly s barokní trubkou v kooperaci s třídou bicích nástrojů

…případně jiné dle návrhů účastníků. Uveďte laskavě v přihlášce svoje preference, včetně skladeb, které předpokládáte během Letní školy studovat.

Mějte prosím na paměti, že pro komorní hru bude užíváno ladění a – 415Hz.

Je možno použít též jiných ladění ( a – 430Hz , či a – 440Hz )

Notový materiál přivezte prosím kompletní – včetně partitury a pokud možno všech hlasů.