Lektoři a třídy

Luc Rosier

Barokní bicí, sackbut - barokní trombon

Jaroslaw Thiel

Barokní violoncello

Ján Gréner

Barokní viola, smyčce pro začátečníky

Petr Šefl

Dětská třída, Bachovský didaktický kurz, nejen pro učitele hudby

Tereza Válková

Sborová třída

Roman Válek

Orchestrální třída, dirigent

Eduard Tomaštík

Ansámblový zpěv

Ján Prievozník

Barokní kontrabas

Karel Mňuk

Barokní trubka

Jakub Kydlíček

Barokní zobcová flétna

Monika Knoblochová

Cembalo, hra generálbasu

Joel Frederiksen

Sólový zpěv, loutna

Lucie Dušková

Barokní příčná flétna

Piotr Olech

Sólový zpěv

Peter Zajíček

Barokní housle

Lukáš Kubenka

Orgel positiv, hra generálbasu

Markéta Cukrová

Sólový zpěv